full kropp skutt online dating TravelMagic – reiseplanlegger

DataGrafikk lanserte sin første nettbaserte reiseplanlegger for Haugesund-området i 1997. Kjernen i produktet er en «reisemotor» som leser trafikkdata på standardisert format og utarbeider reiseforslag og avgangslister. Siden 1997 har reiseplanleggeren gjennomgått en rivende utvikling. Det er laget en rekke ulike grensesnitt mot motoren: WEB, mobil, SMS, Callsenter. Det er også utarbeidet apper for iPhone og Android i samarbeid med den beste dating gratis iphone-app. Målsetningen har vært å utvikle en brukervennlig og lett forståelig reiseplanlegger som gir rask tilgang til  kollektivnettet.

Systemet håndterer søk mellom holdeplasser, adressesøk, POI, valg og visning i Google Maps osv. Nordland Fylkeskommune er første fylke med prisberegningsmotor.

Systemet tilbys som en tjeneste til kollektivselskaper og operatører. Oppdragsgiver står for datafangst og har tilgang til selvbetjent oppdatering av motoren 24/7. Høsten 2013 er samtlige kunder oppdatert til virkelig bestemt online dating nettsteder.

TMNorge2013_300Kollektivmyndighetene i 11 fylkeskommuner har valgt TravelMagic. Fylker innenfor røde markeringer, har valgt å samarbeide om datagrunnlag – noe som gir mulighet for fylkeskryssende reiseforslag.

Utover dette benytter 3 fylkeskommuner TMs reisemotor som grunnlag for enten monitorsystemer eller interne oppgaver (skoleskyss / callsenter).

god landet dating sanger Regionen Fyn i Danmark benytter InfoWeb, et spesialgrensesnitt til reisemotoren for å oppdatere sine operatører med endringer i produksjonen.

online dating nettsted sammenligningsdiagram Høsten 2013 benyttet Agder Kollektivtrafikk gratis online dating for unge single for å visualisere nye anbudspakker ovenfor tilbydere.

Tilleggsmoduler